+421 (0)903 729 730
kontakt@bezsporov.sk

O nás

Sme tím ľudí, odhodlaný zmeniť riešenie sporov na Slovensku. Dohodnite sa s druhou stranou už za pár hodín. Neverejne, s rovnako vynútiteľnou dohodou akou je rozhodnutie súdu.

Spory sú súčasťou našich životov. Stretávame sa s nimi v práci, pri podnikaní, v rodine a v podstate v akejkoľvek životnej situácii, pri ktorej komunikujeme s inými ľuďmi. Sme presvedčení, že riešiť spory je možné oveľa rýchlejšie a efektívnejšie ako súdnou cestou. Mediácia je alternatívny spôsob riešenia sporov, ktorý je štandardom vo vyspelých západných právnych systémoch.

Aj na Slovensku je mediácia ohraničená zákonom – zákon č. 420/2004, ktorý prináša možnosť riešiť spory pomocou mediátora. Pri splnení všetkých formálnych požiadaviek, o ktoré sa postará mediátor, vám počas mediácie nebudú plynúť premlčacie lehoty podobne ako počas súdneho konania.

Predstavte si, že priebeh sporov máte vo svojich rukách, vy navrhujete dohodu a argumentujete pred druhou stranou, pričom mediátor je neutrálna tretia osoba, ktorá vám pomáha sprostredkovať vzájomný dialóg. Presne o tom je mediácia.